By-Sass’ klimatræ initiativ

Velkommen til By Sass’ klimatræ-initiativ, et skridt mod en grønnere fremtid. Vi er stolte af at introducere vores engagement i miljøet gennem vores projekt med Klimatræ.dk. Når du køber et klimatræ hos os, indgår du i et partnerskab, der direkte støtter miljøbeskyttelse og bæredygtighed. For hvert træ, du køber, matcher vi dit køb ved også at købe et træ gennem Klimatræ. Dette initiativ er helt non-profit for os, da vores hovedformål er at fremme en positiv miljøpåvirkning. Vi forpligter os til gennemsigtighed og vil løbende holde dig opdateret om effekten af dit bidrag.

Klimatræ

Klimatræ planter alle træer i Danmark, det skaber mere dansk natur.

Et enkelt klimatræ kan gøre en bemærkelsesværdig forskel. Træer spiller en afgørende rolle i at reducere CO2 i atmosfæren, da de absorberer dette drivhusgas, i forbindelse med at de vokser. Dette bidrager til at bekæmpe klimaændringerne. Derudover forbedrer træplantning luftkvaliteten, da træer filtrerer luftforurenende stoffer og producerer ilt. Ved at støtte træplantning gennem dit køb hos By Sass, er du med til at styrke biodiversiteten, da træer tilbyder levesteder og føde til en række dyrearter. Vores løbende opdateringer på forsiden vil vise den konkrete indvirkning, dit køb har på miljøet, og hvordan vi sammen kan bidrage til en mere bæredygtig og grøn fremtid.

Træerne fra Klimatræ.dk bliver endda plantet i Danmark og bidrager dermed også til at bringe mere natur, til vores dejlige, danske land.